ข้อมูลทางกฏหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

วันที่มีผล: 23 มิถุนายน 2565

บริษัท เมล่อน เมดิคอล จำกัด (“เมล่อน”, “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

1. การเก็บข้อมูล
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณใช้บริการของเรา:
ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียน ใช้บริการ telemedicine สมัครรับการแจ้งเตือนของเรา หรือติดต่อเราโดยตรง เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทหรือทั้งหมดในประเภทดังต่อไปนี้:
– ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่
– ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
– ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต
– สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญพิเศษ และสถานะใบอนุญาตทางการแพทย์ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาษา วุฒิการศึกษา ที่อยู่ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลบัญชีธนาคาร
– ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป และการประกันสุขภาพ
– ข้อมูลอื่นใดที่คุณให้กับเรา

เราอาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ
ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ อุปกรณ์และตัวระบุโฆษณา ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการใช้บริการ และวันเวลาที่คุณเยี่ยมชมข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าเว็บที่คุณดูในบริการของเรา และข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียง

เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ แท็กพิกเซลเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อ “web beacons” หรือ “clear GIFs” ที่สามารถจดจำคุกกี้ เวลา และวันที่ที่ดูหน้าเว็บ คำอธิบายของหน้าเว็บที่มีพิกเซล และข้อมูลที่คล้ายกันจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (บางครั้งเรียกว่า “คุกกี้แฟลช”) นั้นคล้ายกับคุกกี้มาตรฐาน ยกเว้นว่าสามารถมีขนาดใหญ่กว่าและถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดยเครื่องเล่นสื่อ Adobe Flash ในการใช้บริการคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงสถานะหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณเมื่อระบบหรือแอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดขณะใช้บริการของเรา การตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงส่วนของเอกสารที่คุณใช้เมื่อเกิดปัญหา หรือเนื้อหาของการสื่อสารของคุณ โดยในการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้

ข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับการรักษาของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคุณ การรักษาก่อนหน้า สุขภาพทั่วไป ผลการทดสอบและรายงานทางห้องปฏิบัติการและทางพยาธิวิทยา ประวัติทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว และบันทึกเกี่ยวกับการโทรศัพท์และอีเมลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงผ่านบริการและองค์กรของบุคคลที่สาม เช่น หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้

2. การใช้ข้อมูล
โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
– จัดหาและปรับปรุงบริการ
– ติดต่อคุณ
– ทำให้ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลของคุณบรรลุเป้าหมาย
– ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจากเรา หรือในนามของบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
– วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการ
– ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นเมื่อคุณใช้บริการ
– ทำการค้นคว้าโดยใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก
– ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา (ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา www.melonmedical.com) และ
– เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณเมื่อเรารวบรวมข้อมูลของคุณหรือตามความยินยอมของคุณ

3. การแบ่งปันข้อมูล
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจของคุณ และเราต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมในเวลาใดและกับใคร

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานราชการ บริษัทประกันภัย องค์กรจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ หรือกรรมการงานศพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทางเลือกทางการรักษาและการสนับสนุนให้กับคุณ

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการบริการพิเศษ เช่น การเรียกเก็บเงิน การประมวลผลการชำระเงิน การบริการลูกค้า การปรับใช้อีเมล การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด (รวมถึงการโฆษณา การตลาดมือถือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายใหม่ แต่ไม่จำกัด) การโฆษณา การตรวจสอบประสิทธิภาพ การโฮสติ้ง และการประมวลผลข้อมูล ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่พวกเขาให้แก่เรา

พันธมิตรการวิจัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรการวิจัยของเราเพื่อดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแบ่งปันดังกล่าวอาจต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก

บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้

การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กรที่สำคัญ เช่น การขายเว็บไซต์ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีล้มละลายซึ่งเป็นไปได้ยาก

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอการบังคับใช้กฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากรัฐบาล และเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย และความปลอดภัยของ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือประชาชน หากเราถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลในบันทึกของเรา เว้นแต่การทำเช่นนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือถ้าคุณไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา

ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามการตัดสินใจของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยแก่คุณในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลหรือตามความยินยอมหรือการตัดสินใจของคุณ

หากคุณเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook Google หรือ Twitter ผ่านบริการของเราเพื่อเข้าสู่บริการหรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของคุณกับผู้อื่น บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ และพวกเขาอาจแจ้งการเชื่อมต่อบนบริการของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

หากคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยง คุณควรทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณแบ่งปันนั้นสามารถถูกอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่เหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขณะเข้าร่วมในพื้นที่เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่งในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้

4. การรักษาความปลอดภัย
เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย คุณควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอาจไม่มีการป้องกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลที่คุณส่งให้เรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

5. ทางเลือกของคุณ
คุณอาจเลือกที่จะไม่รับตัวเลือกสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป หรือทางเลือกการรักษาที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ โดยส่งอีเมลถึงเราที่ info@melonmedical.com  คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลถึงเราที่ info@melonmedical.com

6. การโฆษณา ลิงก์ และเนื้อหาของบุคคลที่สาม
บริการบางอย่างของเราอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรธุรกิจเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณผ่านคุกกี้ พิกเซล พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง และเทคโนโลยีอื่นๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนบริการของเราและที่อื่นทางออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจ ความชอบ และลักษณะของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บุคคลที่สามบางคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจในบริการของเราและที่อื่นๆ รวมถึงเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของเราเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) ผ่านอินเทอร์เน็ต บุคคลที่สามบางคนอาจเข้าร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการใช้แอพและเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือคุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อปิดการใช้งานเทคโนโลยีโฆษณาเป้าหมายในแอพมือถือ อุปกรณ์มือถือจำนวนมากอนุญาตให้คุณยกเลิกการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายสำหรับแอพมือถือโดยใช้การตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบการตั้งค่ามือถือของคุณ คุณอาจถอนการติดตั้งแอพของเราโดยใช้กระบวนการถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือหรือตลาดแอพของคุณ

หากต้องการยกเลิกโฆษณาตามความสนใจในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทที่เข้าร่วมใน Digital Advertising Alliance หรือโปรแกรมการไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา คุณอาจยกเลิกการโฆษณาตามความสนใจผ่านการตั้งค่าภายในแอพมือถือหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แต่ตัวเลือกการยกเลิกอาจใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เมื่อคุณเลือกไม่ใช้เท่านั้น ดังนั้นคุณควรเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณต้องการปิดการเชื่อมโยงข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโฆษณาตามความสนใจ หากคุณยกเลิกคุณจะยังคงได้รับโฆษณา แต่โฆษณานั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณและความสนใจของคุณ และประสบการณ์ของคุณในบริการของเราอาจลดลง
สัญญาณห้ามติดตามและกลไกที่คล้ายกัน เว็บเบราว์เซอร์บางแห่งส่งสัญญาณ “do-not-track” ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจากความแตกต่างในวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์รวมและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ จึงไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการให้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ ขณะนี้เราไม่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้

7. ผู้ใช้นานาชาติ
เราเก็บรักษาข้อมูลในอินเดียและเป็นไปตามกฎหมายของอินเดีย ซึ่งอาจไม่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์และให้ข้อมูลกับเรา คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลของคุณ และในขอบเขตที่คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศอินเดีย คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังอินเดียเพื่อดำเนินการโดยเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8. ระยะเวลาเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน จะถูกเก็บไว้บนแอพพลิเคชั่น เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นกำเนิดขึ้น และจะถูกเก็บไว้จนกว่าท่านทำคำร้องขอว่าต้องการลบข้อมูลของท่าน

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขวันที่ “วันที่มีผล” ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมบริการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

10. คำถาม
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@melonmedical.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข Terms & Conditions

บทนำ
ข้อตกลงในการใช้เหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของบริษัท เมล่อน เมดิคอล จำกัด (“เมล่อน” “เมล่อน เมดิคอล” “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) บน Microsoft Azure หรือ LINE หรือ Hostinger Server หรือ Facebook Messenger(“บริการ”) ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่ว่าบุคคลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หรือ องค์กร) หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่ต้องการจดทะเบียนหรือที่จดทะเบียนแล้วบนบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับอำนาจจากแพทย์หรือองค์กร (“แพทย์” “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) หรือคนไข้ ตัวแทนของคนไข้หรือบริษัทในเครือที่กำลังหาแพทย์ผ่านบริการ (“ผู้ใช้งานจริง” “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) หรือผู้ใช้ของบริการ (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”)
กรุณาทบทวนข้อตกลงเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ หรือปรับเปลี่ยนลักษณะของบริการได้ทุกเมื่อ สามารถดูข้อตกลงฉบับล่าสุดได้โดยการเข้าไปในลิ้งค์ชื่อ “ข้อมูลทางกฏหมาย” ที่อยู่บน www.melonmedical.com ดยการใช้บริการดังกล่าว ท่านยอมรับข้อตกลงและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หากท่านใช้บริการต่อไปหลังจากเราได้แจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

1. ความเป็นส่วนตัว
โดยการใช้บริการดังกล่าว ท่านยินยอมต่อการดำเนินการทางข้อมูลภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา  

2. พฤติกรรมต้องห้าม
ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้หรือพยายามเข้าถึงหรือพยายามใช้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อเราหรือบุคคลที่สาม แทรกแซงการทำงานของบริการ หรือใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น โดยไม่ข้อจำกัด ท่านไม่สามารถ: 

* ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้ชื่อเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ท่านถ่ายทอด
* จัดหาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์
* ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก หลอกลวง ล่วงละเมิดผู้เยาว์ ก่อกวน คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง
* ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่ของผู้อื่น
* เลียนแบบ ถ่ายทอดซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ตีพิมพ์ ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
* มีส่วนร่วมในการคัดลอก หรือการเก็บเกี่ยวเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล
* ดําเนินการใด ๆ ที่ทำให้มีการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรืออย่างไม่สมเหตุสมผลบนระบบเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา
* ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานอย่างสมบูรณ์ของบริการหรือกิจกรรมใด ๆ บนบริการ หรือพยายามสืบสวน ตรวจสอบ ทดสอบช่องโหว่ หรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือระบบเครือข่ายใด ๆ
* พยายามเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนถ่าย ถอดรหัส แปลกลับทางวิศวกรรม ถอดชิ้นส่วน หรือสร้างงานเลียนแบบของชุดคำสั่งหรือส่วนของชุดคำสั่งในทางใดก็ตาม
* มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดที่ยับยั้งหรือขัดขวางไม่ให้บุคคลใช้บริการอย่างน่าพึงพอใจโดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว เปิดเผยเรา ผู้ใช้ของเรา บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ต่อความรับผิดชอบ ความเสียหาย หรือการสูญเสียในรูปแบบใดก็ตาม
การฝ่าฝืนระบบหรือระบบเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราอาจตรวจสอบและร่วมงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินคดีผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลง เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของท่านด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไร้เหตุผลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 บริการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ของสิงคโปร์ ลิขสิทธ์ทั้งหมดในบริการเป็นของเราและผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามของเราตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธ์สากล ท่านไม่สามารถตีพิมพ์ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดง แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง คัดลอก ขาย แปล ถอดชิ้นส่วน ตัดต่อ คัดลอกที่มาของรหัสจากสัญญา ครอบครอง ออกใบอนุญาต สร้างงานคัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ถ่ายทอด วางโครง หรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
ลิขสิทธ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรากฏบนสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือคู่กับเครื่องหมายการค้า เป็นของบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและถูกคุ้มครองจากการผลิตซ้ำ เลียนแบบ หรือทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดในการใช้ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้าระดับชาติและระหว่างประเทศ การใช้หรือการใช้เครื่องหมายทางการค้าหรือวัตถุใด ๆ ในทางที่ผิด ยกเว้นจากที่ได้รับอนุญาต เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน และไม่มีสิ่งใดบนบริการนี้ที่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าท่านได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ  

4. เนื้อหาของบุคคลที่สาม
บริการอาจมีการนำท่านไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยินยอมว่าเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราไม่สามารถควบคุม รับรอง ส่งเสริม แนะนำ หรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว การใช้งานของเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่ถูกเชื่อมโยง ย่อมเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง  

5. เนื้อหาของผู้ใช้
ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้เป็นผู้เขียนต้นฉบับและผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้ถ่ายโอนให้บริษัทหรือบริการของบริษัท และยอมรับว่าผู้ใช้ไม่ถ่ายโอนเนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำจัดเนื้อหาใด ๆที่อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่าอาจฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทจะพ้นผิดและถูกคุ้มครองจากข้อเรียกร้องทั้งหมด อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนถ่ายเนื้อหาใด ๆ บนบริการ ผู้ใช้ยังตกลงอีกว่าบริษัทจะพ้นผิดและถูกคุ้มครองจากข้อเรียกร้องทั้งหมด อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้ดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช้รูปภาพจากบริการเพื่อประโยชน์ทางการค้าของผู้ใช้เอง ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้มอบหมายกรรมสิทธิ์ตลอดชีพและทั่วโลก รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้หรือโอนถ่ายโดยผู้ใช้ให้กับบริษัท  

6. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
โปรดทราบว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ภาพพิมพ์ รูปภาพ คำแนะนำ แนวทาง และวัตถุอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่อาจมีอยู่บนบริการ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นการตอบสนองต่อคำถามโดยตรง หรือการเผยลงหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชั่นของท่าน) ที่อาจถูกมอบให้โดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ การจัดหาข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใบอนุญาตกับผู้ป่วยได้ หรือระหว่างบริษัทกับท่าน และไม่ประกอบด้วยความคิดเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาใด ๆ อย่างเจาะจง
ขอชี้แจ้งโดยชัดเจนว่าข้อมูลที่ท่านได้รับจากบริษัทและพนักงาน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบุคคลอื่น ๆ บนบริการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  เราไม่รับประกัน เป็นตัวแทน หรือรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ต่อคุณวุฒิวิชาชีพ คุณภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกมอบให้บนบริการ เราจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของท่านหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ใช้หรือแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจากการปรึกษาระหว่างผู้ใช้และแพทย์ 

7. ไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว
บริการไม่มีเจตนาที่จะทดแทนการติดต่อสาธารณสุขฉุกเฉิน หากท่านเป็นผู้ใช้งานจริงที่กำลังเผชิญเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในนามของคุณหรือบุคคลอื่น) กรุณาติดต่อบริการรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลโดยตรง
บริการมีเจตนาสำหรับการใช้เพื่อจุดประสงค์ทั่วไป และไม่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว นอกจากนี้ หากแพทย์ตัดสินว่าการตรวจร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นและแนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาแบบเจอตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะนัดหมายเพื่อรับการวินิจฉัยและคำปรึกษาแบบเจอตัวโดยผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับแพทย์ที่มีรายชื่อบนบริการ หรือแพทย์อื่น ๆ บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้ละเลยการปฏิบัติดังกล่าวและความเจ็บป่วยทรุดโทรมลง เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่าบริษัทไม่รับรองแพทย์ที่ผู้ใช้ปรึกษาในลักษณะใด ๆ ก็ตาม และไม่รับผิดชอบต่อยาที่ถูกสั่งหรือการบำบัดรักษาโดยแพทย์
หากแพทย์ตอบคำถามของผู้ใช้ ระบบสามารถกระตุ้นการสื่อสารกับผู้ใช้ในรูปแบบของการแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังเข้าใจอีกว่าบริษัทอาจส่งการสื่อสารดังกล่าว เช่น การแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ซึ่งทำโดยแพทย์ก่อนและหรือหลังการปรึกษาของแพทย์ (แบบเจอตัว หรือ ออนไลน์) ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้หรือแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้ ตามการตั้งค่าของแพทย์ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดต่อข้อตกลงนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อตารางเวลาของการสื่อสารดังกล่าว  

8. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
การใช้งานบริการของท่านย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริการนี้ให้ไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่ประกอบด้วยการรับรองในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อ สภาพการซื้อขาย ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์ใด ๆ การไม่ละเมิด หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ เราไม่รับรองความเพียงพอ การแพร่หลาย ความถูกต้อง ผลที่เป็นไปได้ หรือความครบถ้วนของบริการ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการของเรา หรือว่าการทำงานของบริการจะไม่ถูกรบกวน ไร้ซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด เราแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือข้อละเลยของเนื้อหาในบริการหรือของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการ
เรา บริษัทแม่ของเรา บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ผลิตและกรรมการ รวมถึงสำนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมารายย่อย พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการลงโทษ ผลกำไรที่เสียไปหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา การหยุดชะงักใด ๆ ในความพร้อมของบริการ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสูญเสียของข้อมูล หรือใช้งานในทางที่ผิด การพึ่งพา การทบทวน การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานบริการหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมในบริการในลักษณะใด ๆ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำอย่างน้อยหนึ่งอย่างถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว
ท่านยอมรับว่าการแก้ไขหรือเยียวยาข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการจะเป็นการยุติการใช้บริการ 

9. การชดใช้ความเสียหาย
ท่านยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้องพวกเราและบริษัทแม่ของเรา บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ผลิตและกรรมการ รวมถึงสำนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมารายย่อย พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอน จากอันตรายหรือการสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผล) ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และความรับผิดเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงของท่าน เราสงวนสิทธิที่จะคุ้มครองตนเองจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เรามีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายภายใต้ส่วนนี้ของบทบัญญัติ ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผล 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ
ท่านยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการจะถูกปกครองโดยและถูกตีความภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมาย ท่านยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันจากทุกฝ่าย 

11. การสื่อสารและการดำเนินการโดยบริการ
ในฐานะที่เป็นบริการด้านข้อมูล บริการยังจำเป็นต้องสื่อสารกับท่าน โดยการใช้บริการหรือลงทะเบียนกับบริการดังกล่าว ท่านยินยอมว่าท่านเป็นสมาชิกของบริษัทและหรือบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก และ ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต) เราจะส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับท่านตามที่ท่านได้ยินยอมกับเรา
นอกเหนือจากการสื่อสารภายในบริการแล้ว เราอาจจะส่งข้อความเกี่ยวกับการดูแลระบบและการบริการ การประกาศเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงลักษณะและหรือองค์ประกอบใหม่ ๆ) และข้อมูลอื่น ๆ
เราอาจเสนอให้ท่านเข้าสู่บริการผ่านบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Google หากท่านเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งดังกล่าว การใช้งานย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และเราไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลที่ท่านส่งผ่านสู่บุคคลที่สามดังกล่าว   

12. เบ็ดเตล็ด
ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรากับท่าน แทนที่การสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน (ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างเรากับท่าน ในกรณีที่เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงนี้ และจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขอื่นที่สามารถถูกบังคับใช้ได้และใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของเงื่อนไขที่ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ ท่านยอมรับว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านกับเรา ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน
ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้เงื่อไขใด ๆ หรือในการตอบสนองต่อการละเมิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ทำให้สิทธิของเราในการบังคับใช้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการตอบสนองต่อการละเมิดใด ๆ ถูกระงับ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่แสดงการสละสิทธิของเราที่จะปฏิบัติตามคำขอรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานบริการของท่านหรือข้อมูลที่เราได้รับหรือรวบรวมโดยเราจากการใช้งานดังกล่าว 

13. นโยบายการยกเลิก การคืนเงิน และการคืนรายการ
การใช้งานของบริการมีการจ่ายผ่าน “เครดิต”  โดย “เครดิต” ถูกซื้อโดยผู้ใช้ ผ่านบัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร เงินสด หรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ผู้ใช้สามารถยื่นขอคืนเงิน และหรือคืนรายการในกรณีดังนี้
1. ผู้ใช้ไม่ได้รับรายการดังกล่าว
2. รายการมีข้อบกพร่องและหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
3. ผู้ใช้ได้รับรายการที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ตกลงไว้ (ตัวอย่างเช่น ปริมาณที่ผิด ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ) หรือ
4. รายการที่จัดส่งไปยังผู้ใช้แตกต่างจากคำอธิบายที่ให้ไว้อย่างมาก 

ส่งเอกสารคำร้องของผู้ใช้ผ่าน info@melonemedical.com แต่ละคำร้องจะถูกตัดสินใจเป็นรายกรณี และบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจผลสำเร็จของคำร้องแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากที่ระบุอยู่ในนโยบายการคืนเงินและคืนรายการ ผู้ใช้ไม่สามารถยื่นขอคืนรายการและหรือคืนเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนใจได้ 

วันที่มีผลบังคับใช้: 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Melon Medical
คลินิกออนไลน์ในมือคุณ

ติดต่อเรา

info@melonmedical.com

บริษัท เมล่อน เมดิคอล จำกัด

718/14 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

8am – 8pm 
ทุกวัน