นพ. ณฤษณ์ ชัยภัทรกิจ

จักษุแพทย์
  • รพ.กบินทร์บุรี