นพ. ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ศูนย์หลอดเลือดสมอง
  • รพ. บำรุงราษฎร์