พญ. ณัฐภัสสร วิวรรธน์สมบัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
  • สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์